עברית English

Standard Cable Production

Production Standard cables:                                                                                                                               Production Catalog 
Characterization, development, engineering, design, manufacturing and assembling of communication equipment:                Back


     ►   Optic jumpers train
     ►   Communication Bridges
     ►   Coaxial Jumpers


Types of connectors:

BNC, SMA, SMB, TNC, N-TYPE, MMCX, RJ-45 CAT 5RJ-45 CAT 6A, D-SUB