עברית English

Production

Eldor Production department specializes in providing turn-key solutions. Supports the client from the characterization, design, development, engineering and manufacturing of harness and wiring of electro-mechanical systems.

 

Production department offers its clients extensive knowledge, experience and tools in a variety of fields:


     ►   Communication.                                                                                                                                                                Production Catalog
     ►   Medical industry.                                                                                                                                                              Production Presentation
     ►   Military industry                                                                                                                                Back


The company offers a wide range of products and solutions:


     ►   Standard cables / communication cables / Optics
     ►   Production Jarness to military, industrial and civilian
     ►   Electro-mechanical assemblies.
     ►   Modules assemblies, Racks, junction boxes, Communication Cabinets.

 

Qualifeid ISO9001:2015 and in process to be qualified AS9100.