עברית English

MR-225

Eldor mid range observation systems provide an innovative solution for Homeland Security applications. The system is designed for 24/7 surveillance and reconnaissance tasks such as:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MR-225 Brochure 
                                                                                                                                                                                              Back     
     ►    Border Control
     ►    Airports
     ►    Coastal Surveillance
     ►    Critical Mission Vehicles & Vessels
     ►    Perimeter Security
 

 

 
ELiOS Series OS is a modular and scalable observation system equipped with dual sensors Thermal & CCD cameras, Laser Range Finder (LRF) mounted on remote controlled and highly precise Pan Tilt Unit.